Privacy regelement

Academie Natuurgeneeskunde  kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Academie Natuurgeneeskunde en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Academie Natuurgeneeskunde  verstrekt.

Academie Natuurgeneeskunde  kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • - Uw voor- en achternaam
  • - Uw adresgegevens
  • - Uw telefoonnummer
  • - Uw e-mailadres 

WAAROM Academie Natuurgeneeskunde  GEGEVENS NODIG HEEFT

Academie Natuurgeneeskunde  verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Academie Natuurgeneeskunde  uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

 HOE LANG Academie Natuurgeneeskunde  GEGEVENS BEWAART

Academie Natuurgeneeskunde  bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Academie Natuurgeneeskunde  verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@academie-natuurgeneeskunde.nl Academie Natuurgeneeskunde  zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Academie Natuurgeneeskunde  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Academie Natuurgeneeskunde  maakt gebruik van Firewall, Virusscanner en een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Academie Natuurgeneeskunde  verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Academie Natuurgeneeskunde  op via E-info@academie-natuurgeneeskunde.nl